Uppror mot helvetessystemen

Jonas Söderberg gör uppror mot helvetessystemen

 
Nya system skapar inte alltid ordning och struktur – ibland är de en mardröm, enligt Jonas Söderström, informationsarkitekt och användbarhetskonsult. Det kan handla om tekniska brister och att användarna hamnar i kläm mellan olika krav. Ett av de största problemen är att antalet datasystem hela tiden ökar snabbt, samtidigt som de blir svårare att lära sig.

Ã…tta skäl till problemen
1. Allt fler system – och för lite standard. Användarna tvingas ha flera program för att kunna sköta sitt jobb. Det blir svårt att lära sig och komma ihåg de detaljer som skiljer mellan systemen.
2. Pålagor – inte arbete. Nya system ger extra arbetsuppgifter, exempelvis administration.
3. Stela system och central kontroll. Oflexibla system tvingar användarna att följa rutiner och regler som ofta krockar med verkligheten. Det drabbar användare med kundkontakter hårt: ”Jag kan tyvärr inte göra det åt dig på grund av systemet”.
4. Allt högre tekniktempo. Fler uppgraderingar och uppdateringar kombinerat med nya arbetssätt, rutiner och regler för hur saker ska utföras. De som driver på den högre utvecklingstakten tar sällan ansvar för konsekvenserna.
5. Usla gränssnitt och dålig interaktion. Många användargränssnitt görs av programmerare utan tillräcklig verksamhetskoppling. Följden blir omöjliga loopar, obegripliga ikoner och kryptiska felmeddelanden.
6. Vaksamhetens pris. Allt mer tid går åt till att övervaka systemen, kolla e-post, hantera trilskande teknik och sköta säkerhetsrutiner.
7. Brist på utbildning. Användarna förutsätts kunna hantera systemen direkt, utan någon utbildning. Utbildningsinsatser kanske görs, men för sent och utan hänsyn till hur användaren arbetar.
8. Användaren får skulden. Ofta anser de som har tagit fram systemet att det ”objektivt sett” är bra, men att användarna inte förstår det. Trilskande teknik som kanske inte fungerar skylls på användarnas inkompetens.

» Läs mer på idg.se

Sharing is caring ↴ ♥