Hälften av projekten är dödtid

Computer Sweden skriver att en undersökning visar att it-projekt tar dubbelt så lång kalendertid som de skulle behöva ta. Sega omställningar mellan olika faser i projekten är en bov i dramat. /…/ Det handlar om kalendertiden för projekten, inte om antalet nedlagda mantimmar. /…/ Problemen med att få tag på resurser, inte minst nyckel-personer, inträffar ofta i överlämningen mellan de olika faserna i projekten. Om en nyckelperson är uppbokad på annat håll en vecka eller bara under ett möte stannar projektet av.

Jag instämmer helt i ovanstående och mycket av detta kan man förebygga genom att använda till exempel Agil utveckling i kombination med Essup. Detta införde jag senast under min tid på TT-Gruppen. Genom dessa metoder förkortas tiden innan problem uppstår, kommuniceras och rättas till och det förs en ständig dialog mellan IT och affärsverksamheten/beställaren.

Läs mer
» mina senaste projekt på TT-Gruppen
» Computer Sweden

Sharing is caring ↴ ♥