Sök i kategorier i WordPress

WordPress Du vill söka i vissa kategorier, i WordPress, men inte i hela sajten/bloggen?

Här kommer lösningen.

<form role=”search” method=”get” id=”searchform” action=”/”>
<div><label class=”screen-reader-text” for=”s”>Sök efter:</label>
<input type=”text” value=”” name=”s” id=”s” />
in <input type=”radio” name=”cat” value=”12″ /> alla recensioner <input type=”radio” name=”cat” value=”14″ /> Böcker <input type=”radio” name=”cat” value=”15″ /> Filmer
<input type=”submit” id=”searchsubmit” value=”Sök” />
</div>
</form>

XXX, YYY och ZZZ ändrar du till de kategorier du vill söka i. Du kan endast söka i en kategori eller i många fler än ovanstående exempel.
Du får fram vilka nummer de har genom att föra musen över länken till dem under Kategorier i ditt admin.

OBS! Du måste klistra in koden i Text-läget!
Jag skapade en ny sida för just den sökningen jag behövde.

Resultatet
Här kan du söka efter alla mina recensioner eller endast recenserade böcker eller filmer.

in alla recensioner Böcker Filmer

» Here is the English version – Search by category in WordPress

Sharing is caring ↴ ♥