Skip to content
Home » MarTech Blog » Google SketchUp förvandlar foton till 3D-modeller

Google SketchUp förvandlar foton till 3D-modeller

  Google SketchUp
  [bild från download.com]

  Google SketchUp [engelska, 31.77 Mb, gratis]
  Google SketchUp är ett program som kan användas för att rita 3D-modeller av hus och andra typer av objekt. Modellerna kan sedan göras mer verkliga i och med att du kan lägga till olika typer av ytmaterial. En nyhet i den senaste versionen av programmet är att du kan importera vanliga fotografier av byggnader, som sedan kan förvandlas till 3D-objekt helt automatiskt. Programmet är gratis att använda.
  [Läs mer och ladda ner] [Via WindowsNytt]

  1 thought on “Google SketchUp förvandlar foton till 3D-modeller”

  Comments are closed.