Mediakoncernen Stampen går in som huvud…

Mediakoncernen Stampen går in som huvudägare i det mobila marknadsföringsföretaget Mobiento: http://bit.ly/CgvRb

Sharing is caring ↴ ♥