Betyder nya Google Wave döden…

Betyder nya Google Wave döden för de “statiska” sociala nätverken? http://bit.ly/bfYEI

Sharing is caring ↴ ♥