Augumented reality eller mixed…

Augumented reality eller mixed reality är termen för virtuella objekt som placeras ovanpå det vi ser med våra egna ögon.http://bit.ly/aiA3fR

Sharing is caring ↴ ♥