Sterling och Maersk Air går samman

Vinn 1-års konsumtion av resor!

Sterling: Sterling och Maersk Air går samman i Nordens största lågprisbolag. Sterlings ägare övertar hela Maersk Airs verksamhet och nystartar med en helt ny organisation som bygger på det bästa från de två bolagen.
Den internationella luftfartsmarknaden har på senare år präglats av så hård konkurrens att bara ett fåtal flygbolag idag har en tillfredsställande lönsamhet. Detta gäller även Sterling och Maersk Air, men situationen kommer nu att ändras efter sammanslagning av de två bolagen.
Sterling kommer att få 5 miljoner passagerare per år och bli störst i Norden och fjärde största lågpris flygbolag i Europa. Det nya bolaget kommer att renodla lågpriskonceptet och följaktligen kunna verka med en äkta lågprismodell.

Du kan beställa Sterlings flygbiljetter direkt och online genom att klicka här.

Sharing is caring ↴ ♥