Över hälften av alla skador på resan ersätts inte av hemförsäkringen

Över hälften av alla skador på resan ersätts inte av hemförsäkringen

Europeiska Försäkringsaktiebolaget: Kostnaden för sjukdomar och olyckor på resan hamnar ofta under självriskbeloppet och ger därför inga pengar tillbaka på hemförsäkringen. Ny statistik från försäkringsbolaget Europeiska visar att över hälften av alla skador som sker på resan hamnar under det genomsnittliga självriskbeloppet.
I hemförsäkringen från de flesta stora försäkringsbolag ingår en grundläggande reseförsäkring. Genomsnittsbeloppet för hemförsäkringarnas självrisk är 1500 kronor per skada. Drygt 50 procent av de ärenden som anmäls till Europeiska ligger under detta belopp. Europeiska har ingen självrisk i sina reseförsäkringar och medelbeloppet som man betalar ut ligger mellan 1000-1500 kronor.

Vi på Svenska Lloyd har avtal med de flesta och största försäkringbolagen för att du som kund ska ha största möjliga valmöjlighet. Ring oss på tel 031-80 60 65 eller besök oss på http://www.svenskalloyd.se så berättar vi mer.

Sharing is caring ↴ ♥