Ny livförsäkring skyddar vid sjukdom på resan

Europeiska

Stand By: Europeiska och Bliwa Livförsäkring presenterar i samarbete ett nytt livförsäkringsskydd vid tjänsteresor. Tidigare har ersättning bara betalats ut vid dödsfall genom olycksfall. Med den nya försäkringen ska ersättning betalas ut även vid dödsfall som orsakats av sjukdom eller smitta som den försäkrade har drabbats av under tjänsteresan.

Vid sjukdom, till exempel hjärtinfarkt, betalas ersättning ut under förutsättning att sjukdomen leder till den försäkrades död inom 14 dagar efter avslutad tjänsteresa. Om dödsfallet beror på att den försäkrade smittats, exempelvis genom en infektion, på en tjänsteresa kan ersättning utbetalas om den försäkrade avlider inom 3 år från smittotillfället.

Kontakta oss för reseskydd på tel 031-80 60 65 eller besök oss på http://www.svenskalloyd.se.

Sharing is caring ↴ ♥