Ny linje Gällivare-Arlanda

Swedline

Travel News: Flygbolaget Swedline startar en kommersiell flyglinje på sträckan Gällivare-Arlanda efter att nuvarande rikstrafikavtal löper ut den sista oktober. Skyways som skulle ha tagit över som flygoperatör kommer därmed inte att få statligt stöd.
Swedline har meddelat Luftfartsstyrelsen och Rikstrafiken att de ämnar flyga kommersiellt på linjen Gällivare-Arlanda även efter att deras rikstrafikavtal löpt ut. Som kommersiell aktör på sträckan kommer Swedline därmed att konkurrera med Skyways som skulle ha övertagit avtalet med Rikstrafiken efter upphandling. Beslutet har tagits då Swedline anser att de har de resurser som krävs och att linjen har kommersiell potential.

Ska du ut och flyga? Kontakta oss för reseförslag och biljetter på tel 031-80 60 65 eller besök oss på http://www.svenskalloyd.se.

Sharing is caring ↴ ♥