Id-kontroll införs vid gaten

Id-kontroll införs vid gaten

Stand By: Från och med september införs id-kontroll av flygpassagerare vid incheckning och ombordstigning på planet. Inledningsvis är det bara utrikes avgångar som berörs. Id-kontrollen kommer att införas i samtliga EU-länder, för att säkerställa att en passagerare som har checkat in bagage också följer med på flygningen. Annars ska dennes bagage lastas av innan flygningen får påbörjas. Detta krav har funnits under mer än 10 år Sverige, men här har det räckt med att räkna passagerarna – kontroll av vilken passagerare som saknas har genomförts först om det upptäcks att någon saknas.
EU-kommissionen tolkar reglerna så att det ska säkerställas att det är samma person som checkar in ett bagage som också går ombord på flygplanet, det räcker alltså inte att räkna passagerarna. Detta ska uppfyllas genom att passagerare som checkar in bagage får visa legitimation vid incheckningen samt vid ombordstigning.
Under hösten kommer svenska Luftfartsstyrelsen att undersöka om kravet på att kontrollera att samma person som checkar in sedan stiger ombord, går att lösa på annat sätt än med id-kontroll. Om de finner en sådan lösning kommer den att stämmas av med med EU-kommissionen. SIS-märkt id-kort och tjänstekort, körkort samt pass räknas som godkända identitetshandlingar.

Privat-, grupp eller affärsresa? Kontakta oss för reseförslag och biljetter på tel 031-80 60 65 eller besök oss pp http://www.svenskalloyd.se.

Sharing is caring ↴ ♥