Frankrike och Belgien svartlistar flygbolag

Luftfartsstyrelsen

Travel News: Frankrike har publicerat en lista över fem flygbolag som är bannlysta av säkerhetsskäl och Belgien en med nio flygbolag. Genom sina åtgärder hoppas länderna att EU-kommissionens planer på en gemensam svart lista mellan medlemsländerna ska skyndas på.
Frankrike har svartlistat flygbolag från USA, Liberia, Mozambique och Thailand. Belgiens lista innehåller främst flygbolag från Afrika, men landningstillståndet har också dragits in för två bolag från Armenien och Ukraina.
– Vi hoppas att listan har ett värde i att bana väg på europeisk nivå så att vi får en europeisk svart lista så snart som möjligt, säger Maxime Coffin, chef för Frankrikes luftfartsmyndighet, till DN.
I Sverige har svarta listor hittills inte ansetts nödvändiga, då de är svåra att administrera.
– Antingen är det flygsäkert och då får du flyga, annars får du det inte. Men vi kommer naturligtvis att följa den här diskussionen för Sveriges del, säger Luftfartsstyrelsens informationschef Anders Lindblad till samma tidning.
EU-kommissionen uppgav i slutet av förra veckan att en lista över flygbolag med flygförbud inom hela unionen av säkerhetsskäl, kan bli tillgänglig om sex månader. Den 7 september möter Kommissionen flygsäkerhetsexperer från medlemsländerna för att diskutera ärendet, skriver Airwise News.
Branschorganisationen IATA har dock motsatt sig EU:s planer på svartlistning, som man menar inte kommer att ha någon direkt verkan. Svartlistningen innebär också ett brott mot den “gentlemen´s agreement” finns inom samarbetsorganet ECAC, European Civil Aviation Conference, vars syfte är att verka för en bättre luftsäkerhet. De svarta listor som sammanställs av ECAC, utifrån tusentals årliga flygplanstester, hålls hemliga utifrån argumentet att flygbolagen annars kommer att undanhålla information om svagheter, skriver SvD.

Vill du ut och resa? Kontakta oss för reseförslag och biljetter på tel 031-80 60 65 eller besök oss på http://www.svenskalloyd.se.

Sharing is caring ↴ ♥