Skip to content
Home » MarTech Blog » Dramaten: Other Desert Cities – Andra ökenstäder

Dramaten: Other Desert Cities – Andra ökenstäder

  Dramaten: Other Desert Cities - Andra ökenstäder
  [rating: 3]
  “Kvick och skärpt komedi”, står det i programbladet. Nej, det är det inte tycker jag. Snarare en tragikomisk berättelse om vår nutid. Med betoning på tragi…
  Men skådespelarna var suveräna och min favorit Reuben Sallmander kom i skymundan av helt suveräna Ingela Olsson. 🙂

  I rollerna: Ingela Olsson, Marie Göranzon, Hans Klinga, Gunilla Nyroos och Reuben Sallmander.

  Familjen Wyeth samlas till julfirande hemma hos föräldrarna, som är framstående konservativa. Sonen Trip, lyckad tv-producent med karriären i fokus, är där. Liksom dottern Brooke, en samvetsgrann journalist med ett mentalt sammanbrott bakom sig. Med sig har hon oväntat sin nyskrivna bok – där hon gräver i ett för hela familjen ytterst plågsamt minne. En bok som inte bara riskerar att skada föräldrarnas politiska anseende – men också får stora hemligheter att sakta börja flyta upp till ytan. [text och bild från dramaten.se]

  Tags: