Skip to content
Home » MarTech Blog » Sagan om de Två Tornen

Sagan om de Två Tornen

    Sagan om de Två Tornen

    [rating:5]
    Ingår i min DVD-samling.

    Brödraskapet har splittrats, men målet att tillintetgöra Härskarringen är ännu ej fullbordat. Frodo och Sam lägger sina liv i Gollums händer för att finna vägen till Mordor. Medan Sarumans armé närmar sig, måste de överlevande i brödraskapet tillsammans med människor och varelser från Midgård, förbereda sig för strid. Kriget om ringen har börjat… [text och bild från lovefilm.se]