Ordet Tomte

Tomte
[bild från home7.swipnet.se/~w-78041]

Tomte är egentligen en kortform av tomtebisse. Ordet är en bildning av tomt och det dialektala bise, med betydelsen överhuvud, högsta hönset eller rent av gubbe.

[Läs mer på Om ett ord]

Sharing is caring ↴ ♥