Tryggare krediter för Sveriges företag

Tryggare krediter för Sveriges företag

För att trygga både små och stora företags behov av krediter på ett effektivt sätt har regeringen nu i november beslutat att tillföra 3 miljarder till Svensk Exportkredit, SEK, samt ytterligare 2 miljarder till Almi Företagspartner.

Syftet är att underlätta för exportindustrin att genomföra viktiga investeringar. Dessutom förbättras finansieringssituationen för nya, små och medelstora företag genom förstärkt utlåning från Almi. Almi kommer också att ges möjlighet att ta en större del av ett företags lånebehov än dagens maximalt 50 procent.

» Via Allt för företagaren

Andra bloggar om almi, svensk exportkredit, export.

Sharing is caring ↴ ♥