Telemonopolet är historia

Text
Marianne Treschow, generaldirektör PTS.

Dagens PS: Post- och telestyrelsen har fattat beslut om en abonnemangsreform. Den svenska telekartan ritas om när kunderna själva får välja telebolag för fast telefoni.

Sharing is caring ↴ ♥