Skip to content
Home » MarTech Blog » Ny webbtjänst lär ut om starka lösenord

Ny webbtjänst lär ut om starka lösenord

    Testa lösenordet
    [bild från PTS]

    Bulletin.se: Interaktiva webbtjänsten Testa lösenord på Post- och telestyrelsens, PTS, webbplats för Internetsäkerhet. Den lär ut hur man skapar starka lösenord.

    – En oskyddad datoranvändare utsätter både sig själv och andra för risker. Ett svagt lösenord knäcks på några sekunder. Sedan kan angriparen göra allt du kan göra, dessutom i ditt namn. Nu vill vi lära ut knepen som gör lösenorden starka, säger Johan Mårtensson, chef för Sveriges IT-incidentcentrum, Sitic, på PTS.

    [Läs mer] [Testa ditt lösenord]