Marknads- och IT-chef, Svenska Lloyd Resebyrå

Liten organisation med snabba beslutsvägar, högt i tak och stort ansvar. Mycket nära samarbete med VD och säljarna. Ansvarar för Svenska Lloyd Resebyrås webbplats samt marknadsföring i alla kanaler.
• Teknik
• Marknadsföring
• Design, layout
• Copy, information
• Idéutveckling
• Paketering av erbjudanden
• Kontakt med externa leverantörer och samarbetspartners

Sharing is caring ↴ ♥