Skip to content
Home » MarTech Blog » Marknads- och IT-chef, Svenska Lloyd Resebyrå

Marknads- och IT-chef, Svenska Lloyd Resebyrå

  Liten organisation med snabba beslutsvägar, högt i tak och stort ansvar. Mycket nära samarbete med VD och säljarna. Ansvarar för Svenska Lloyd Resebyrås webbplats samt marknadsföring i alla kanaler.
  • Teknik
  • Marknadsföring
  • Design, layout
  • Copy, information
  • Idéutveckling
  • Paketering av erbjudanden
  • Kontakt med externa leverantörer och samarbetspartners