Kamera i samarbete med Disney-ABC

Svenska Kamera i samarbete med Disney-ABC
[bild från e24.se]

Svenska Kamera ska sälja den amerikanska medie­jätten Disney-ABC:s nyhetsinslag till mobil- och internetanvändare världen över. Med hjälp av ABC:s starka varumärke räknar Kamera bland annat med att kunna bryta sig in på den latin­amerikanska marknaden. [Besök Kamera] [Via E24.se]

Sharing is caring ↴ ♥