Skip to content
Home » MarTech Blog » IKEA på en trygg förstaplats

IKEA på en trygg förstaplats

    ikea, varumärke, liga, varumärkesliga, påverka, undersökn ing, brandchannel, europa, ipod, apple, google, förstaplats
    Etta i Europa.

    Dagens PS: I Europa ligger IKEA på en trygg förstaplats i varumärkesligan. Över 2.000 annonschefer, märkeschefer och akademiker fick svara på frågan om vilket varumärke som de anser påverkar människors liv mest. Bakom undersökningen ligger Brandchannel, som varje år listar världens mest inflytelserika varumärken.