Midsummer day at Gärdesfälten

.flickr-photo { border: solid 2px #000000; }
.flickr-yourcomment { }
.flickr-frame { text-align: center; padding: 3px; }
.flickr-caption { font-size: 0.8em; margin-top: 0px; }


Midsummer day at Gärdesfälten.

Sharing is caring ↴ ♥