Skip to content
Home » MarTech Blog » Topless mot fortkörning

Topless mot fortkörning

    Topless mot fortkörning
    [bild från hd.se]

    Topless-flickor ska få danska bilister att hålla hastighetsgränsen. Kampanjfilmen med många bara bröst är en ny kommunikationsform, anser danska trafikforskare. “Kränkande” anser deras kollegor i Sverige. Se delar av filmen som rör upp känslor. [Läs mer]