Framtidens tidningsomslag i iPad

iPad Sunset Mag Cover Spec from Jesse Rosten on Vimeo.

När iPaden landar kommer ett nytt tidningslandskap att ta fart. Här kan du se hur ett tidningsomslag, med rörlig bakgrundsbild, kan tänkas se ut i en iPad.

» Läs mer på Cap&Design
» Via Uppdragsmedia

Sharing is caring ↴ ♥