Skapa egna animerade filmer med Artoonix 1.4

Artoonix 1.4
[bild från artoonix.com]

Artoonix [engelska, 3.67 Mb, 20 dollar]
Med Artoonix 1.4 kan du på egen hand skapa olika typer av animerade filmer. Det kan du göra genom att börja från noll, men du kan också utgå från stillbilder som du importerar till programmet. Till filmerna går det även att lägga till ljudeffekter. Den färdiga filmen kan sedan exporteras till bland annat swf- eller gif-formatet, så att de kan spelas upp av i princip vem som helst.
[Läs mer och ladda ner]

Sharing is caring ↴ ♥