Skip to content
Home » MarTech Blog » Justera spolningsintervallet i Media Center

Justera spolningsintervallet i Media Center

    Justera spolningsintervallet i Media Center

    När du spolar fram och tillbaka i en film i Media Center lyckas i alla fall jag ofta att spola tillbaka helt till början eller direkt till slutet av filmen. För att justera hur långt du ska hoppa när du spolar framåt eller bakåt så startar du registereditorn (regedit.exe) och går till
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Media Center\Settings\VideoSettings
    och skapar två DWORD-värden som heter SkipAheadInterval samt InstantReplayInterval. Själva värdet på dessa skall vara hur långt du vill hoppa framåt eller bakåt i millisekunder. En sekund är tusen millisekunder så vill du hoppa 10 sekunder i taget skriver du in 10000 som värde.
    » Via Allt om Vista