Använd datorn som mediacentral

GB-PVR

GB-PVR [engelska, 5.67Mb, gratis]
Med GB-PVR kan du ansluta en dator till tv:n och får då ett användargränssnitt som du lätt manövrerar igenom för att spela musik från ditt mp3-arkiv och eller för att kolla på digitala fotografier. Du kan också använda det för att titta på filmer, och har du ett tv-kort till datorn kan GV-PVR användas för att spela in tv-sändningar till din dators hårddisk (PVR står för Personal Video Recorder). Många TV-kort stöds, på programmets webbsida finns en fullständig förteckning över dem alla. Har du flera TV-kort kan du spela in flera program samtidigt.

Läs mer…

Sharing is caring ↴ ♥