Vad är Molnet? SaaS, PaaS och IaaS

Vad är Molnet? SaaS (Software as a Service), PaaS (Platform as a Service) och IaaS (Infrastructure as a Service). http://bit.ly/cKqevhc

Sharing is caring ↴ ♥