Trial and error

När jag pratar om trial and error – försök och misstag – så pratar jag om att man inte ska vara rädd att misslyckas. 

Trial & Error
Trial & Error

Den amerikanske psykologen Edward Thorndyke förklarar detta:

Vid inlärningsförloppet elimineras undan för undan felaktiga eller ineffektiva beteenden därför att de inte leder till framgång.

Jonas Hombert, entreprenör och fd VD på Jaycut, sa så här till VA:

Mitt mål är att bara fatta en tredjedel felaktiga beslut.

När du startar ett bolag måste du fatta enormt många beslut på en kort tid, inte minst i början, och då är det viktigare att fatta något beslut, än att ägna tid åt att fatta det rätta.

Ovanstående citat gäller inte bara när man startar nya företag utan även när man testar nya idéer och tekniker.

Om man använder sig av gerillamarknadsföring som ett test inför en marknadsföringskampanj kan man snabbt och med små medel få reda på det eventuella utslaget innan en stor marknadsinvestering.

När det gäller ny teknik kan det passa att testa idén i befintliga applikationer och blir inte utfallet som man önskar så går man vidare till nästa idé som kan generera affärer – trial and error.

 

Sharing is caring ↴ ♥